Bán chạy nhất

140,000 VNĐ260,000 VNĐ

BÁN CHẠY NHẤT

Cá đù 1 nắng

180,000 VNĐ210,000 VNĐ

BÁN CHẠY NHẤT

Cá dứa 1 nắng

340,000 VNĐ
95,000 VNĐ180,000 VNĐ
195,000 VNĐ210,000 VNĐ

BÁN CHẠY NHẤT

Chả lụa da heo ớt Xiêm

120,000 VNĐ200,000 VNĐ

BÁN CHẠY NHẤT

Tôm khô Cà Mau

300,000 VNĐ1,000,000 VNĐ
Giảm giá!

BÁN CHẠY NHẤT

Cá mú đỏ Côn Đảo

320,000 VNĐ

BÁN CHẠY NHẤT

Cá lưỡi trâu 1 nắng

100,000 VNĐ180,000 VNĐ

BÁN CHẠY NHẤT

Bò 1 nắng Phú Yên

250,000 VNĐ450,000 VNĐ

ĐẶC SẢN MIỀN BẮC

ĐẶC SẢN MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN

ĐẶC SẢN MIỀN TRUNG

Hạt macca Đắc Lắc

140,000 VNĐ270,000 VNĐ
195,000 VNĐ210,000 VNĐ
95,000 VNĐ180,000 VNĐ

BÁN CHẠY NHẤT

Chả lụa da heo ớt Xiêm

120,000 VNĐ200,000 VNĐ

ĐẶC SẢN MIỀN TRUNG

Bơ Booth Ban Mê Thuột

30,000 VNĐ35,000 VNĐ

BÁN CHẠY NHẤT

Bò 1 nắng Phú Yên

250,000 VNĐ450,000 VNĐ

ĐẶC SẢN MIỀN NAM

ĐẶC SẢN MIỀN NAM

Trà mãng cầu Xiêm

120,000 VNĐ240,000 VNĐ

BÁN CHẠY NHẤT

Tôm khô Cà Mau

300,000 VNĐ1,000,000 VNĐ

ĐẶC SẢN MIỀN NAM

Mực trứng

200,000 VNĐ250,000 VNĐ

ĐẶC SẢN MIỀN NAM

Lạp xưởng tươi Long An

150,000 VNĐ290,000 VNĐ

ĐẶC SẢN MIỀN NAM

Lạp xưởng cá thác lác

180,000 VNĐ350,000 VNĐ
140,000 VNĐ260,000 VNĐ

ĐẶC SẢN MIỀN NAM

Khô cá đuối đen (hắc cấy)

3,000,000 VNĐ4,800,000 VNĐ

ĐẶC SẢN MIỀN NAM

Cá phèn hồng làm sạch

130,000 VNĐ
Giảm giá!

BÁN CHẠY NHẤT

Cá mú đỏ Côn Đảo

320,000 VNĐ

BÁN CHẠY NHẤT

Cá lưỡi trâu 1 nắng

100,000 VNĐ180,000 VNĐ

ĐẶC SẢN MIỀN NAM

Cá hồng chuối

190,000 VNĐ

BÁN CHẠY NHẤT

Cá dứa 1 nắng

340,000 VNĐ

BÁN CHẠY NHẤT

Cá đù 1 nắng

180,000 VNĐ210,000 VNĐ

ĐẶC SẢN NHẬP KHẨU

ĐẶC SẢN NHẬP

Sâm tươi Hàn Quốc

2,400,000 VNĐ

HÀNG NHẬP KHẨU

COMBO ĐẶC BIỆT