Chả lụa da heo ớt Xiêm

120,000 VNĐ200,000 VNĐ

Chả lụa da heo ớt Xiêm - 1 Kg
200,000 VNĐ
Chả lụa da heo ớt Xiêm - 1/2 Kg
120,000 VNĐ
Xóa