Chả ram tôm đất Bình Định

195,000 VNĐ210,000 VNĐ

Chả ram tôm đất Bình Định - Loại 1
210,000 VNĐ
Tôm lớn
Chả ram tôm đất Bình Định - Loại 2
195,000 VNĐ
Tôm nhỏ
Xóa