Bơ Booth Ban Mê Thuột

30,000 VNĐ35,000 VNĐ

Bơ Booth Ban Mê Thuột - Loại 1
35,000 VNĐ
2 - 3 trái/kg
Bơ Booth Ban Mê Thuột - Loại 2
30,000 VNĐ
3 - 4 trái/kg
Xóa