Mực trứng

200,000 VNĐ250,000 VNĐ

Mực trứng - Loại 1
250,000 VNĐ
12 - 14 con/kg
Mực trứng - Loại 2
200,000 VNĐ
20 - 22 con/kg
Xóa